00613 územní studie malá průmyslová zóna brněnská-západ

< 1 / 6 >

Územní studie řeší využití území západně od silnice lI/433 (ulice Brněnská) a jižně od čerpací stanice a autosalonu na jižním okraji katastrálního území Prostějova, jehož využití je uvažováno ve prospěch místních podnikatelských aktivit. Cílem územní studie je mimo jiné dotvoření veřejného prostranství se zastávkou autobusu, návrh prostupnosti územím a vytvoření předpokladů pro bezpečnou docházku a dojížďku do zaměstnání. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území a případnou změnu Územního plánu Prostějov.

místo stavby:
Brněnská, Prostějov, CZ
klient:
Statutární město Prostějov
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2017
řešené území:
16,5 ha