00548 územní studie malá průmyslová zóna brněnská-východ

< 1 / 5 >

Řešené území se nachází mezi silnicemi R46 a II/433 na jihu Prostějova a v územním plánu je navrženo pro rozvoj smíšené výrobní zástavby a dopravní infrastrukturu s podmínkou zpracování územní studie jako podkladu pro rozhodování o změnách v území.

Zvolené řešení zajišťuje kvalitní dopravní obsluhu území, respektuje vedení stávající cyklostezky a zároveň umožňuje variabilitu v budoucím rozčlenění území na jednotlivé areály různé velikosti. Navržena je obslužná komunikace souběžná se silnicí II/433, která je na tuto silnici napojena ve dvou okružních křižovatkách. V územní studii je prověřeno řešení, které počítá s umístěním spíše menších areálů, z nichž většina může být obsluhována ze tří vložených slepých komunikací a z hlavní komunikace je nutné napojit pouze malou část z nich.

místo stavby:
Brněnská, Prostějov, CZ
klient:
Statutární město Prostějov
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2016
řešené území:
15,8 ha