00332 územní studie loučky

< 1 / 5 >

Sídliště Loučky se nachází ve východní části Kuřimi, mezi tokem Kuřimky, ulicí Tyršovou a železniční tratí. Problémy v území jsou způsobeny především absencí celkové koncepce a dřívějšími nekoncepčními zásahy a úpravami, které neumožňují jeho efektivní využívání. Cílem studie je stanovení jasné prostorové koncepce s důrazem na řešení veřejných prostranství, ploch pro dopravu, parkování, komunikace pro pěší, zeleň, občanskou vybavenost i technickou infrastrukturu.

místo stavby:
sídliště Loučky, Kuřim, Jihomoravský kraj
klient:
Město Kuřim
projekt:
2012
řešené území:
4,94 ha