00611 územní studie křelov – u hřbitova

< 1 / 2 >

Řešené území se nachází na západním okraji zástavby u křelovského hřbitova, z dalších tří stran je vymezeno silnicemi I/35, II/635 a III5709. Cílem územní studie je prověření možností využití lokality především ve prospěch zástavby staveb pro rodinnou rekreaci zejména ve vztahu k sousednímu hřbitovu.

místo stavby:
Křelov, CZ
klient:
obec Křelov-Břuchotín
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2016–2017
řešené území:
1,1 ha