00574 územní studie kojetínská-jih, miňůvky

< 1 / 4 >

Řešené území se nachází v katastru Miňůvky na jihovýchodním okraji kroměřížské městské části Postoupky, na severovýchodě je ohraničeno silnicí I/47. V územním plánu je zahrnuto do ploch venkovského bydlení. Cílem územní studie je navržení podrobnějších podmínek využití území zejména ve prospěch zástavby rodinných domů.

místo stavby:
Miňůvky, Kroměříž, CZ
klient:
město Kroměříž
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Jan Weiss, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2016–2014
řešené území:
5,2 ha