00551 územní studie hodolany – lipenská a hodolany – na výsluní

< 1 / 5 >

Řešené území se nachází v městské části Staré Hodolany a Bělidla, která leží na východním okraji Olomouce, a je ohraničeno ulicí Lipenskou a prodloužením ulic Na Výsluní a Pavelkovy. Dle územního plánu se jedná převážně o plochy smíšené obytné, případně plochy veřejných prostranství. Cílem územní studie je navržení podrobnějších podmínek využití území a prověření možností dopravního napojení lokality ve prospěch převážně obytné zástavby.

místo stavby:
Staré Hodolany a Bělidla, Olomouc, CZ
klient:
DEVELOP Holding
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2016–2017
řešené území:
5,6 ha