00674 územní studie hedva

< 1 / 3 >

Areál bývalé textilní společnosti Hedva se nachází v jižní části Šumperka, v docházkové vzdálenosti z/do centra města. Výroba v něm byla ukončena koncem 90. let, původní objekty byly postupně zbourány, poslední v květnu 2017. Územní studie prověřuje novou parcelaci území v návaznosti na urbanistický návrh, a to hned v několika variantách. Vzhledem k potřebě parkovacích stání ve městě Šumperk bylo navrženo nové parkoviště s dostatečným ozeleněním pro zpříjemnění atmosféry vnitrobloku, to vše s ohledem na zajištění stálé pěší propustnosti území. Dalším krokem, který do území vnese nového ducha, bude vypsání architektonické soutěže na novou správní budovu Lesů ČR.

místo stavby:
Šumperk, CZ
klient:
město Šumperk
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2018
řešené území:
4,7 ha