00527 územní studie hanácká pole

< 1 / 4 >

Cílem územní studie je komplexní řešení daného území a vytvoření plnohodnotné obytné městské části, včetně jejího zapojení do území města. Nové řešení zahrnuje zejména podrobnější členění původní rozsáhlé rozvojové plochy všeobecného bydlení, které spočívá ve vymezení významných veřejných prostranství pro obsluhu území a v umístění nových ploch rekreační zeleně, včetně koncepce dopravní a technické infrastruktury.

místo stavby:
U Zachara, Kroměříž, CZ
klient:
město Kroměříž
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2015
řešené území:
21,82 ha