00591 územní studie čelechovice na hané – hraničky

< 1 / 5 >

Řešené území leží na severním okraji zástavby Čelechovic, v území ohraničeném ze dvou stran ulicemi Hlinky a Pod Kosířem. Účelem územní studie bylo prověření možností budoucího uspořádání lokality především ve prospěch zástavby rodinných domů, a to v několika variantách, které se liší intenzitou zástavby (samostatně stojící domy vs. dvojdomy). Zároveň byly vymezeny koridory veřejných prostranství a stanoveny hlavní prostorové zásady pro umisťování staveb.

místo stavby:
Hraničky, Čelechovice na Hané, CZ
klient:
obec Čelechovice na Hané
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Katarína Vankušová, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2016
řešené území:
8,4 ha