00693 územní studie čebín – pod zahradami

< 1 / 3 >

Řešené území se nachází západně od historického centra obce mezi obytnou zástavnou v ulici Nová, sportovním areálem (fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové kurty, dětské hřiště) s restauračním zařízením, starým fotbalovým hřištěm a železniční tratí.

Územní studie řeší podrobnější funkční využití a prostorové uspořádání řešeného území v blízkosti centra obce. Řešené území je navrženo zejména k zástavbě rodinnými domy, k výstavbě komunikací obsluhující předmětné pozemky a k realizaci veřejného prostranství se vzrostlou zelení a související vybaveností, které zabezpečí nároky místních obyvatel z hlediska jejich každodenní rekreace. Navržené pozemky rodinných domů sousedí se zastavěnými pozemky situovaných k ulici Nová, na kterých se nacházejí především rodinné domy.

místo stavby:
Čebín, CZ
klient:
Obec Čebín
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Martin Drdla
projekt:
2019
řešené území:
3,1 ha