00815 územní plán zbraslav

< 1 / 4 >

Územní plán řeší správní území obce Zbraslav, vymezené hranicí katastrálního území Zbraslav na Moravě. Celková rozloha řešeného území je asi 897 ha, v současnosti zde žije 1271 obyvatel (k 1. 1. 2021). Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 364–528 m n.m. Území obce je poměrně svažité, a to jednak celkově ve směru severozápad – jihovýchod, jednak lokálně v údolích pravostranných přítoků Bílé vody. Nejkopcovitější části území, zejména na severním a jihovýchodním okraji katastru jsou zalesněné. Centrální část v okolí sídla je zemědělsky využívaná.

Obec Zbraslav se nachází v Jihomoravském kraji a spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Rosice. Obec leží přibližně 8 km severozápadně od Rosic a cca 23 km západně od Brna. Součástí obce je místní část Březina – původně samostatná osada, která dnes se Zbraslaví tvoří jeden propojený celek.

místo stavby:
Zbraslav
klient:
Obec Zbraslav
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Bohumila Dvořáková, Jana Šímová
realizace:
2022
řešené území:
897 ha