00329 územní plán třeština a změna z1

< 1 / 3 >

Třeština je obec s cca 350 obyvateli, nachází se 5 km severovýchodně od Mohelnice. Území obce se rozkládá na levém břehu meandrujícího koryta řeky Moravy a plochý terén katastru se na východ mírně zvedá směrem k Hanušovické vrchovině. Třeština je typickou hanáckou vesnicí s dobře dochovanými velkými statky podél vřetenovité návsi, v jejímž středu je špalíček tvořený základní občanskou vybaveností. K obci náleží ještě osada Háj na břehu jednoho z ramen Moravy, kde v roce 1901 vznikla elektrárna, čímž se Třeština stala první elektrifikovanou obcí v Rakousku-Uhersku (ještě před Prahou i Vídní). Roku 1922 zde nechal syn původního majitele postavit novou elektrárnu s vilou, jejíž stavbou pověřil B. Fuchse s J. Štěpánkem. V návrhu se snažíme jasně definovat hranici mezi sídlem a krajinou a posílit prostupnost obcí. Rozvoj navrhujeme východním směrem, kde již nehrozí zátopy, a vybavenost doplňujeme o obecní domov důchodců a chybějící sídelní zeleň v podobě dvou parků.

místo stavby:
Třeština, Olomoucký kraj, CZ
klient:
obec Třeština
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
ÚP: 2011–2012, Z1: 2020
řešené území:
543 ha