00401 územní plán třešť a změny z1, z2, z3a

< 1 / 3 >

Město Třešť leží na jihozápadě Moravy cca 20 km jižně od Jihlavy, skládá se ze čtyř částí (kromě samotné Třeště zahrnuje vesnice Bukovou, Čenkov a Slavice) a žije v něm necelých 6 000 obyvatel v cca 1 500 domech. První písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy je připomínán farní kostel sv. Martina. Významného rozkvětu zaznamenala Třešť po 2. polovině 16. století především díky rozvoji soukenictví. Později zde vznikl průmysl oděvnický a strojírenský. Roku 1872 zde byla založena první česká měšťanská škola na Moravě. V roce 1898 byla otevřena železnice z Kostelce do Telče a v roce 1902 se Třešť dočkala povýšení na město. 

Rozvoj města je navržen především uvnitř současně zastavěného území. Nové plochy jsou vymezeny především na západě, kde navazují na stávající strukturu města. Jedinečným území ve struktuře města Třešti je volné nezastavěné území podél Třešťského potoka. Niva je vhodná pro kombinaci volných ploch parkového charakteru a rekreačních zařízení (koupaliště, jezdecký sport, dětská hřiště apod.). Hranice zastavěného území Bukové, Čenkova i Salavic jsou také více méně zakonzervovány. Dochází zde pouze k drobným úpravám, které scelují jejich tvar. Územní plán vytváří vyvážený poměr mezi plochami pro kvalitní bydlení, práci a rekreaci obyvatel města a chrání a rozvijí rekreační a hospodářské využití okolní krajiny.

místo stavby:
Třešť, Kraj Vysočina, CZ
klient:
město Třešť
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
ÚP: 2013–2017, Z1: 2020, Z2: 2021, Z3a: 2022
řešené území:
4 699 ha