00158 územní plán šumperk a změny z1, z2a, z2b, z3, z4, z5

< 1 / 3 >

Šumperk má cca 29 000 obyvatel a je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy. Je vzdálen asi 60 km od Olomouce a vzhledem ke své poloze je označován za „bránu Jeseníků“. Výrazně německý charakter města se změnil po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu drtivé většiny jeho obyvatel a původně dobře nastavený rozvoj vzal za své pod doosídleneckou socialistickou kuratelou. Územním plánem se tak snažíme především napravit vzniklé chyby a vytvořit pro další rozvoj jasná pravidla. Dnes se město potýká s typickými problémy většiny českých měst a tak na něm lze dobře demonstrovat způsob řešení, který se snažíme uplatňovat i jinde. V první řadě je to jasné definování hranice sídla a krajiny, nejlépe formou navozující podobnou situaci, jakou dříve utvářely záhumenní cesty či hradby. Zadruhé je to snaha navrátit městu polyfunkčnost, pokusit se vytvořit prostor pro vznik pestrosti funkcí, typů a aktivit. Dalším tématem je polycentričnost, snažíme se definovat podmínky pro utváření nových subcenter, která by do měst navrátila pěší chůzi, sousedství a pocit lokální příslušnosti. Posledním tématem je jasné definování soukromého a veřejného, a to nikoliv z pohledu čistě vlastnického, ale v závislosti na charakteru užívání. V důsledku toho je míra regulace veřejného velmi detailní, zatímco pro soukromé jsou nastaveny pouze základní mantinely.

místo stavby:
Šumperk, Olomoucký kraj, CZ
klient:
město Šumperk
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
ÚP: 2009–2011, Z1: 2015, Z2a: 2020, Z2b: 2021, Z3: 2021, Z4: 2021, Z5: 2022
řešené území:
2 790 ha