00117 územní plán počenice-tetětice

< 1 / 3 >

Území obce Počenice-Tetětice se sestává z katastrálních území Počenice a Tetětice. Obec s necelými 800 obyvateli leží v bývalém okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Obcí s rozšířenou působností je pro řešené území město Kroměříž. Nový územní plán vytváří vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj osídlení obce a její infrastruktury a také krajinného prostředí obklopující zastavěné části obce.

místo stavby:
Počenice-Tetětice, Zlínský kraj, CZ
klient:
obec Počenice-Tetětice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2010
řešené území:
853 ha