00176 územní plán píšť

< 1 / 3 >

Píšť je obec s více než 2 000 obyvateli, leží v mírně zvlněné krajině Opavské pahorkatiny na hranicích s Polskem, cca 10 km severně od Hlučína. Strukturou je to typická prajzká ulicovka, jejíž domy jsou jakoby nahodile rozesety kolem hlavní cesty v délce téměř 2,5 km a kde chybí jakékoliv náměstí či náves. Důležitým místem v obci, podobně jako jinde na Prajzské, je kostel sv. Vavřince (mariánské poutní místo s nadregionálním významem). Obec má tři ohniska situovaná podél hlavní cesty, kolem kterých se soustřeďuje její život. Každé z těchto ohnisek má specifickou funkci a my jsme se pokusili je domodelovat a doplnit chybějící prvky. Prvním je centrum obce při křížení hlavních cest, kde stojí kostel a radnice. Zde vytváříme prostor pro kulturní centrum se sálem a knihovnou, které spolu s radnicí vymezuje malé náměstíčko. Dalším je sportovně-rekreační centrum tvořené především areály koupaliště a fotbalového hřiště. Tady jsme navrhli novou organizaci veřejného prostoru a nový objekt tribuny a zázemí fotbalového klubu. Posledním ohniskem je velký vyasfaltovaný prostor u hasičské zbrojnice, kde se každý rok odehrává pouť – Odpust. Prostřednictvím úpravy povrchů, drobné architektury a návrhu městského mobiliáře se jej snažíme dotvarovat tak, aby působil přívětivě i po zbytek roku.

místo stavby:
Píšť, Moravskoslezský kraj, CZ
klient:
obec Píšť
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2011–2014
řešené území:
1 568 ha