00222 územní plán olomouc a změny z1, z1a, z1b, z3, z5, z6, z7, z8, z9, z12, z13

< 1 / 5 >

Olomouc leží v centru Moravy a s cca 100 000 obyvateli je pátým největším městem v České republice. Město bylo dlouho uzavřeno do hradeb vojenské pevnosti, ale po jejich zbourání koncem 19. století vznikl kolem města prstenec parků, který dnes odděluje historickou a novodobou zástavbu. Navrhli jsme zopakování tohoto motivu dál od středu města formou zeleného polokruhu, který kromě rekreační funkce plní i funkci hranice mezi městem a krajinou. Tato hranice do značné míry kopíruje věnec historických pevnůstek, které původně město chránily a dnes se stávají součástí jeho rekreačního zázemí. Dalším ryze olomouckým tématem je řeka Morava. Řeka sice městem protéká v těsném sousedství centra, ale jako by tu nebyla. Snažíme se podpořit její zapojení do organismu a života města. Posledním z důležitých témat je polycentričnost. Město se dnes člení na 26 katastrálních území, v podstatě odpovídajících původním historickým obcím. Navrhli jsme nové členění na 31 lokalit, které jsou většinou jasně definovány nějakou fyzicky existující linií. Ty jsme doplnili strukturou center a subcenter, která by měla území vrátit přirozenou rovnováhu místa, kde lze věci každodenní potřeby zajistit v okolí svého domu, a kde každý jasně vnímá svou lokální identitu a sounáležitost.

místo stavby:
Olomouc, CZ
klient:
Statutární město Olomouc
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
ÚP: 2009–2014, Z1: 2015, Z1a: 2017, Z1b: 2017, Z3: 2018, Z5: 2018, Z6: 2019, Z7: 2019, Z8: 2019, Z9: 2020, Z12: 2022, Z13: 2022
řešené území:
10 336 ha