00222 územní plán olomouc

< 1 / 5 >

Olomouc leží v centru Moravy a s cca 100 000 obyvateli je pátým největším městem v České republice. Město bylo dlouho uzavřeno do hradeb vojenské pevnosti, ale po jejich zbourání koncem 19. století vznikl kolem města prstenec parků, který dnes odděluje historickou a novodobou zástavbu. Navrhli jsme zopakování tohoto motivu dál od středu města formou zeleného polokruhu, který kromě rekreační funkce plní i funkci hranice mezi městem a krajinou. Tato hranice do značné míry kopíruje věnec historických pevnůstek, které původně město chránily a dnes se stávají součástí jeho rekreačního zázemí. Dalším ryze olomouckým tématem je řeka Morava. Řeka sice městem protéká v těsném sousedství centra, ale jako by tu nebyla. Snažíme se podpořit její zapojení do organismu a života města. Posledním z důležitých témat je polycentričnost. Město se dnes člení na 26 katastrálních území, v podstatě odpovídajících původním historickým obcím. Navrhli jsme nové členění na 31 lokalit, které jsou většinou jasně definovány nějakou fyzicky existující linií. Ty jsme doplnili strukturou center a subcenter, která by měla území vrátit přirozenou rovnováhu místa, kde lze věci každodenní potřeby zajistit v okolí svého domu, a kde každý jasně vnímá svou lokální identitu a sounáležitost.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Olomouc, CZ
klient:
Statutární město Olomouc
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2009–2014
řešené území:
10 336 ha