00311 územní plán obora

< 1 / 3 >

Územní plán řeší katastrální území obce s cca 300 obyvateli, která se nachází zhruba 30 km severně od Brna a je součástí ORP Boskovice. K obci náleží i malá osada Huť sv. Antonie západně od jádrového sídla. Území obce je poměrně členité, rozkládá se pod dvěma výraznými vrcholy – Velký a Malý Chlum, směrem k východu se svažuje do údolí řeky Svitavy. Nový územní plán chrání stávající hodnoty území obce a vytváří vhodné podmínky pro její udržitelný rozvoj.

místo stavby:
Obora, Jihomoravský kraj, CZ
klient:
obec Obora
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2011–2012
řešené území:
425 ha