00335 územní plán milovice

< 1 / 4 >

Město Milovice leží cca 35 km od Prahy, v nížině středního Polabí. Současná podoba města je ovlivněna především existencí bývalého vojenského újezdu, kde v průběhu 20. století působily rakousko-uherská, československá, německá a sovětská armáda. Opuštěný vojenský prostor a neprovozované letiště Boží Dar představují významný rozvojový potenciál do dalších let. V posledních deseti letech byly Milovice, především díky dobré dostupnosti Prahy a levnému bydlení, nejdynamičtěji se rozvíjejícím městem v ČR (4 212 obyvatel v roce 2001, 10 140 v roce 2011), věkový průměr obyvatelstva je neuvěřitelných 28,3 let. Územním plánem vytváříme podmínky pro zacelení jizev po vojenském působení a nekoordinovaném rozvoji minulých let a pro vznik plnokrevného města se vším, co k tomu patří. Doplnili jsme infrastrukturu, navrhli dostatek ploch pro práci, bydlení a zábavu a definovali jsme pět čtvrtí, které jsou jako mašle uvázány na nivě Mlynařice, jakéhosi trvanlivého skeletu města.

místo stavby:
Milovice, Středočeský kraj, CZ
klient:
město Milovice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2011–2016
řešené území:
3 119 ha