00333 územní plán malešovice a změny z1, z2

< 1 / 3 >

Malešovice jsou obcí s cca 500 obyvateli, nacházejí se zhruba 25 km jihozápadně od Brna v úrodné nížině Dyjsko-svrateckého úvalu. Rovinatá, velmi úrodná krajina byla osídlena již v pravěku a dnes je zde zemědělská krajina s velkými lány polí bez lesů či jiné vzrostlé zeleně. Obec bývala až do války německá a po vyhnání Němců byla dosídlena především volyňskými Čechy. V posledních 10 letech zažila obec velmi prudký nárůst počtu obyvatel (o téměř 41 %), ke kterému přispěla dobrá dostupnost Brna, připravenost pro výstavbu rodinných domů a poměrně dobrá veřejná vybavenost. Malešovice se tak dostaly přibližně na předválečný počet obyvatel, jejich životní styl už je však zcela jiný – obživou původních obyvatel bylo především zemědělství, dnešní obyvatelé většinou žijí víceméně městský život na vesnici. V návrhu územního plánu vytváříme podmínky pro posílení občanské vybavenosti, vznik pracovních příležitostí a především pro vytvoření každodenní rekreace a zlepšení klimatu v letních měsících, kdy jsou okolní pole rozpálená a všude je dusno a prach. Navrhli jsme rozvoj obce definovaný připravovanými protipovodňovými opatřeními, který je rámován třemi parky na různých koncích obce a jedním rozlehlým lesoparkem v nivě Potůčku (rameno Jihlavy), kde by mělo vzniknout i sportovně-rekreační zázemí obce.

místo stavby:
Malešovice, Jihomoravský kraj, CZ
klient:
obec Malešovice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
ÚP: 2011–2014, Z1: 2021, Z2: 2023
řešené území:
920 ha