00121 územní plán kuřim a změny z1, z2, z3, z4

< 1 / 3 >

Město Kuřim s více než 10 tisíci obyvateli je vzdáleno cca 10 km severozápadně od Brna. Leží v hlavní jihomoravské rozvojové ose a má dobrou dopravní dostupnost, širokou nabídku pracovních příležitostí, rozsáhlou vybavenost a nabízí bydlení v dosahu kvalitního přírodního prostředí. Město tak skýtá protipól různým novodobým satelitům, a i díky tomu je jedním z mála dynamicky se rozvíjejících měst. Kuřim není klasickým historickým městem. Dlouho byla pouze vsí s hospodářským dvorem patřícím městu Brnu. Nejen díky tomu lze její stavební vývoj popsat jako „skokové přirůstání“. Město se skládá z několika víceméně samostatných struktur, svébytných čtvrtí s vlastními subcentry a vybaveností, které vznikaly ve vlnách. Jednotlivé části se pak, jako korálky na šňůře, obtáčí kolem dvou zalesněných hrástí Horky a Záruby. Územním plánem se snažíme tuto polycentrickou strukturu podpořit a dále rozvíjet, a to jak v celku, tak v detailu. Výsledkem by měla být soustava do značné míry samostatných lokalit (historické centrum, meziválečná a sorelová část Nad Tratí, novodobá sídliště Loučky a Díly, původní osada Podlesí a nová čtvrť Záhoří), které vytváří jeden celek spojený velkým parkem uprostřed.

místo stavby:
Kuřim, Jihomoravský kraj, CZ
klient:
město Kuřim
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
ÚP: 2008–2014, Z1: 2017, Z2: 2021, Z3: 2018, Z4: 2022
řešené území:
1 737 ha