00385 územní plán kralice na hané a změny z1, z2

< 1 / 2 >

V územním plánu je řešeno správní území městyse Kralice na Hané, které sestává z katastrálních území Kralice na Hané a Vitonice na Hané. Zástavba městyse se skládá z několika částí – Kralice na Hané a Vitonice tvoří společně jádrové sídlo, od něj cca cca 2,5 km severně leží osada Kraličky a v západní části řešeného území (cca 3 km od Kralic) se rozkládá část prostějovské průmyslové zóny a samota Háj (bývalý mlýn). Dle údajů ČSÚ žilo k 31. 12. 2012 v Kralicích na Hané 1 488 obyvatel.

Městys Kralice na Hané je součástí správního obvodu ORP Prostějov. Postavení Kralic v rámci regionu je výrazně ovlivněno jeho polohou v těsné blízkosti města Prostějova (5 km), který je pro Kralice hlavním centrem nadmístní vybavenosti a pracovních příležitostí. Silniční tahy v blízkosti obce (R46, II/434, II/150) zajišťují také dobrou vazbu na krajské město Olomouc (20 km) a na město Přerov (20 km). Místní část Kraličky je obsluhována železniční tratí č. 301 Nezamyslice – Olomouc, která umožňuje železniční spojení s Prostějovem a Olomoucí. 

místo stavby:
Kralice na Hané, Olomoucký kraj, CZ
klient:
městys Kralice na Hané
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
ÚP: 2013–2014, Z1: 2016, Z2: 2020
řešené území:
1 267 ha