00676 územní plán čebín a změna z1

< 1 / 3 >

Obec nacházející se v brněnské metropolitní oblasti, která si zachovala část svého původního charakteru.

Čebín leží na jihozápadním úpatí kopce Čebínka v sousedství města Kuřimi, přibližně 15 km severozápadně od Brna. Správní území má plochu 724 ha a v obci žije zhruba 1 800 obyvatel. Cílem nového územního plánu je především dotvořit stávající strukturu poznamenanou neorganizovaným stavěním devadesátých a nultých let, uzavřít kompaktní tvar sídla a vymezit jasné hranice mezi sídlem a krajinou. Součástí návrhu je i doplnění veřejné infrastruktury, kterou obec této velikosti potřebuje. Po naplnění plánu by měla vzniknout obec s dostatečným zázemím (škola, školka, sportovní areál, obchody, poliklinika, několik víceúčelových sálů apod.).

Dalším pro obec důležitým tématem je doprava. Čebín má dobré spojení s Brnem hromadnou dopravou (vlak a autobus). Problematická je situace v individuální dopravě, kdy obcí prochází přetížená hlavní spojnice mezi Vysočinou a Brnem, vybudovaná počátkem padesátých let minulého století. Situace by se měla částečně změnit po dostavbě připravovaného obchvatu, který by měl obec z velké části osvobodit od zátěže tranzitní dopravou.

místo stavby:
Čebín, Jihomoravský kraj, CZ
klient:
obec Čebín
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit
projekt:
ÚP: 2018—2021, Z1: 2022
řešené území:
724 ha