00374 územní plán blatná

< 1 / 2 >

Město Blatná se nachází v jihozápadních Čechách cca 25 km od Písku a 20 km od Strakonic. Žije zde přes 6 tisíc obyvatel. Město je známé díky stejnojmennému zámku s rozsáhlým parkem, na jehož podobě se podílel Benedikt Rejt – architekt Vladislavského sálu na Pražském hradě. Blatná je stabilizované město s patrným kontinuálním vývojem, dobře vybavené a strukturované. Základním limitem území jsou nivy vodních toků a s nimi související záplavová území. Soutěžní návrh na zpracování územního plánu Blatné tak byl založen na drobných zásazích, jemném dotváření a cizelování stávající struktury a vazeb. Návrh spočíval v redukci zastavitelných ploch platného územního plánu, v lokalizaci příměstského rekreačního parku, který by optimálně definoval novodobou hranici sídla, a zejména v lokalizaci čtyř tzv. městských projektů občanského vybavení, které by se staly akcelerátory rozvoje svého okolí a tím i celého města.

místo stavby:
Blatná, Jihočeský kraj, CZ
klient:
město Blatná
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
soutěž (2012)
řešené území:
4 360 ha