00365 územní plán blatec

< 1 / 3 >

Blatec je obec s cca 600 obyvateli. Nachází se 7 km jižně od Olomouce na pravém břehu řeky Moravy. Sídelní struktura Blatce je tvořena třemi sídelními jednotkami: vlastním Blatcem, lokalitou Kocanda, která se rozkládá podél silnice na Olomouc, a samotami okolo Blateckého mlýna u řeky Moravy. Blatec je typickou hanáckou vesnicí s dobře dochovanými velkými statky podél obdélníkové návsi, v jejímž středu je špalíček tvořený základní občanskou vybaveností. Rozvoj obytné zástavby navrhujeme východně od historické návsi, tj. v návaznosti na stávající uliční síť a novodobou zástavbu rodinných domů. Tu doplňujeme o základní občanskou vybavenost (obecní domov důchodců) a chybějící sídelní zeleň v podobě třech parků. Západně od historického jádra navrhujeme rozvoj zemědělské výroby. Pro Blatec jasně definujeme hranici mezi zástavbou a krajinou. Východní třetinu řešeného území v záplavové zóně řeky Moravy ponecháváme bez stavebního rozvoje.

místo stavby:
Blatec, Olomoucký kraj, CZ
klient:
obec Blatec
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2012–2016
řešené území:
685 ha