00737 urbanistická studie využití území up bučovice II

< 1 / 9 >

Místo na pomezí, místo v bezprostředním dotyku s centrem města, místo z jedné strany omezované hlukem z železnice a z druhé hrozbou záplavy.

Nový obytný soubor, navržený na místě bývalých Umělecko-průmyslových závodů v Bučovicích u Brna, navazuje na historické vazby v území nejen lokalitou, ale i formou domů, křížením komunikačních os nebo zahrnutím akcentu bučovického zámku. Soubor je koncipován jako zahradní město převážně pro pěší – město krátkých vzdáleností, které umožní svým obyvatelům kvalitní život uprostřed zeleně, s pěší dostupností všech nezbytných denních potřeb – školka, škola, obchody, služby, sportoviště a různé druhy hromadné dopravy.

Urbanistická koncepce vychází z klasického principu stavby římských měst, kde dvě kolmo se křížící ulice – cardo a decumanus – určují střed města a současně vytvářejí jeho páteř. Středem navrhovaného souboru je náměstí U starého dubu, kde se obě osy protínají. První spojuje nádraží s centrem města, druhá je hlavní pěší trasou propojující celé řešené území. Ostatní ulice jsou kolmé na řeku a železnici a umožňují průhled od železnice k zámku.

Typologie domů je transformací historických bučovických statků využívajících princip atriového domu. Všechny jsou jednopodlažní, se sedlovou střechou, štítem orientovaným do ulice a místnostmi orientovanými do soukromé zahrady. Pozemky jsou vymezeny ochrannou zdí, což umožňuje dosáhnout vysoké míry intimity, aniž by si domy vzájemně stínily.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Bučovice, Jihomoravský kraj
klient:
město Bučovice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Jan Weiss, Štěpán Vašut, Martin Jetelina
spolupráce:
Zdeněk Sendler, Petr Soldán, Jan Vrba, Petra Bílá
fáze projektu:
urbanistická studie
projekt:
2020
řešené území:
7,10 ha