00752 urbanistická studie využití areálu kntb ve zlíně

< 1 / 4 >

Areál Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně je v současné době v nevyhovujícím stavu, a proto

se uvažuje o přesunu nemocnice do jiné lokality. Předmětem studie je nalezení vhodného využití areálu —příležitost vytvořit novou plnohodnotnou městskou čtvrť.

Původní soubor Baťovy nemocnice, situovaný v západní části území, je zachován pro opětovné využití ve zdravotnictví. Struktura je očištěna od pozdějších úprav a dostaveb a je jí navrácen její původní pavilonový charakter s Malým Gahurovým prospektem uprostřed. Stávající park je na severu uzavřen novým kulturním a společenským objektem „Malé scény“. Základní myšlenkou nové východní části je vytvoření struktury na pomezí zahradního města a blokové zástavby s jasně

definovanými veřejnými prostranstvími, která je osazena univerzálním čtyřpodlažním typem objektu založeným na baťovském modulu 6,15 × 6,15 m. Tento koncept umožní využít jednotlivé domy podle aktuální potřeby města — například pro bydlení, administrativu, sociální služby či školství.

Od plánované zástavby jsou původní nemocniční objekty odděleny potokem. Obě části jsou naopak propojeny novou městskou třídou tvořící páteř celého území a obnoveným nábřežím Dřevnice

projektlist ke stažení
místo stavby:
Zlín, CZ
klient:
Statutární město Zlín — Jiří Korec
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
urbanisticko-architektonická studie
projekt:
2020
plocha pozemku:
21 m2
zastavěná plocha:
48 158 m2
podlažní plocha:
118 853 m2