00572 trojdům bochořákova

< 1 / 2 >

Objekt obytného souboru tří rodinných domů je situován na pozemku velikosti
1191 m2 v k. ú. Žabovřesky, v Brně. Terén na pozemku lichoběžníkového tvaru se zvedá od jihu k severu. Obytný soubor třech rodinných domů je řešen jako řadová výstavba, jenž je osazena podél celého stavebního pozemku. Domy jsou navrženy jako dvoupatrové, do ulice jednopodlažní a do zahrady dvoupodlažní. Hmota domů je kompaktní, tvarové řešení jednoduché, v půdoryse obdélníkové, na jihu s terasami. Domy mají plochou střechu. Orientace domů ke světovým stranám zohledňuje tvar pozemku a účel jednotlivých místností, optimální vazbu domu s exteriérem zahrady. Obytné místnosti jsou orientovány na východ a na jih, technické zázemí a koupelny jsou umístěny na západní straně objektu.

místo stavby:
Brno – Žabovřesky
klient:
soukromá osoba
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
studie
projekt:
2017
plocha pozemku:
1 191 m2
zastavěná plocha:
396 m2
obestavěný prostor:
2 424 m3