00782 tři rodinné domy pod klepáčem

< 1 / 1 >

Základem návrhu objektů je respektování architektonicko-urbanistických hodnot a kulturní identity předmětného území. Navržené stavby odpovídají charakteru okolní zástavby – jsou osazeny do svahu kolmo na vrstevnice a jsou oproti sobě mírně pootočeny, aby obyvatelům poskytovaly co nejlepší výhledy do údolí. Rodinné domy mají suterén (částečně zapuštěný do terénu), přízemí a podkroví. Objekty jsou zastřešeny sedlovými střechami.

Architektonické řešení je střídmé, vychází z morfologických a klimatických podmínek dané lokality. Všechny rodinné domy jsou navrženy shodně na půdorysu obdélníku o rozměrech 10 × 17,5 m. Obvodový plášť rodinných domů bude řešen kombinací omítky, dřeva, betonu a kamene. Střešní krytina je navržena z falcovaných plechů. Část fasády u každého objektu rodinného domu bude ustoupena dovnitř a bude tak vytvořen prostor pro krytou lodžii. Zábradlí lodžií bude tvořeno dřevěnými či ocelovými rámy, mezi kterými bude výplň z nerezové sítě.

místo stavby:
Dolní Morava, CZ
klient:
VAKABRNOCZ s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Štěpán Vašut
fáze projektu:
studie
projekt:
2021
plocha pozemku:
5 250 m2
zastavěná plocha:
525 m2
obestavěný prostor:
5 550 m3