00755 sportovní hala, čebín

< 1 / 4 >

Řešené území se nachází v západní části obce Čebín, severozápadně od návsi s kostelem sv. Jiří a obecním úřadem. Objekt nové sportovní haly je situován v severní části lokality „Pod zahradami“, kde je také plánována nová parcelace a zástavba rodinných domů. Sportovní hala je situována mezi stávajícím fotbalovým hřištěm a železniční tratí.

Navrhovaný objekt se skládá ze dvou základních částí – sportovní haly a technického a provozního zázemí. Sportovní hala, se světlou výškou 10 m, je navržena s ocelovou nosnou konstrukcí s obvodovým pláštěm ze stěnových izolačních panelů. Objekt provozního a technického zázemí je řešen jako dvoupodlažní zděný objekt se světlou výškou místností 3,25 m v přízemí a 3,0 m v prvním patře. Výškový rozdíl mezi převýšeným objektem sportovní haly a střechou zázemí je využit pro umístění okenních otvorů na severovýchodní fasádě objektu, kterými je osvětlena hrací plocha.

Pro výslednou podobu sportovní haly byly vypracovány tři velikostní varianty navrhovaného objektu, ze kterého se po konzultaci s investorem vybrala výsledná varianta.

místo stavby:
Čebín, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
klient:
Obec Čebín
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekt:
2020
zastavěná plocha:
1 400 m2