00682 sportovní areál kateřinice

< 1 / 6 >

Řešené území se nachází na jižním okraji katastru obce Kateřinice u Vsetína, při vjezdu do obce ze sousední Ratiboře.

Jedná se o areál stávajícího fotbalového hřiště s nově navrženými budovami a multifunkčním hřištěm. Základem pro návrh byl požadavek na vybudování nového zázemí pro místní fotbalový klub – šatny, klubovnu a tribunu. Postupně se otevřela možnost areál rozšířit a srdcem návrhu se tak stala nová multifunkční hala, která bude v zimní sezóně sloužit pro umístění kluziště. Jedná se vlastně o zastřešený veřejný prostor se zázemím, který lze v letním období využít pro společenské či sportovní akce. V návaznosti na halu je navrženo multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením, které lze využívat celoročně, menší dětské hřiště vedle fotbalové tribuny a druhé větší, sdružené s workoutovými prvky. Sportovní areál funkčně i kompozičně doplňuje drobná stavba sauny.

místo stavby:
Kateřinice
klient:
Obec Kateřinice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek
fáze projektu:
studie
projekt:
2023
řešené území:
1,7 ha
zastavěná plocha:
1 326 m2
obestavěný prostor:
8 972 m3