00075 soutěž – údolní 53

< 1 / 1 >

Pro VUT v Brně jsme připravili veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení souboru staveb Údolní 53 a následně zpracovali katalog soutěžních návrhů.

Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko-architektonické řešení souboru staveb v areálu VUT v Brně, Údolní 53. V areálu mají být dislokovány čtyři organizační jednotky VUT v Brně – Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění, Centrum vzdělávání a poradenství a Ústav soudního inženýrství.

místo stavby:
Údolní 53, Brno, CZ
klient:
Vysoké učení technické v Brně
fáze projektu:
dokončeno
realizace:
2006
řešené území:
3,2 ha