00075 soutěž – údolní 53

< 1 / 11 >

Pro VUT v Brně jsme připravili veřejnou architektonickou soutěž o návrh řešení souboru staveb Údolní 53 a následně zpracovali katalog soutěžních návrhů.

Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko-architektonické řešení souboru staveb v areálu VUT v Brně, Údolní 53. V areálu mají být dislokovány čtyři organizační jednotky VUT v Brně – Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění, Centrum vzdělávání a poradenství a Ústav soudního inženýrství.

Výsledky soutěže:

Ceny nebyly uděleny. Porota doporučila k dopracování čtyři návrhy a každému z nich udělila odměnu:
Odměna: Josef Kiszka, spolupráce: Lenka Musilová, Barbara Potysz
Odměna: Pavel Suchý, Lukáš Bílek, Jan Černohorský, Tereza Hradílková, Petr Bouřil
Odměna: Pavel Nasadil, Jan Horký, Tomáš Straka, spolupráce: Elsie M. A. Owusu, Zdeňek Heřman
Odměna: Radko Květ, Pavel Pijáček, spoluautoři: Ondřej Mundl, Jiří Zrzavý, Jiří Střítecký

Další udělené odměny:
Ondřej Chybík, Jiří Vojtěšek, Jan Vrbka, spolupráce: Luboš Františák
David Mareš, Jan Kolář, Tomáš Bílek, spolupráce: Michal Fišer, Zuzana Kulhánková, Jakub Finger
Michal Sulo, Miriam Lišková

místo stavby:
Údolní 53, Brno, CZ
klient:
Vysoké učení technické v Brně
fáze projektu:
dokončeno
realizace:
2006
řešené území:
3,2 ha