00264 soutěž – „římské náměstí“ v brně

< 1 / 9 >

Pro Statutární město Brno jsme připravili veřejnou ideovou urbanisticko-architektonickou soutěž „Římské náměstí“ v Brně. 

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu na revitalizaci „Římského náměstí“ v Brně, jeho prostorového a funkčního uspořádání zahrnujícího úpravy veřejného prostoru, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb. Cílem soutěže bylo nalézt nejvhodnější scénář využití v průběhu celého roku, včetně rozmístění městského mobiliáře, návrhu zeleně a dopravní regulace. 

Výsledky soutěže:

1. cena – návrh 73: Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Kristýna Casková (Brno)
2. cena – návrh 07: Ing. arch. Aleš Stuchlík (Třebíč), Bc. Jana Šerá (Francova Lhota), Ing. arch. Milan Šuška (Čadca)
3. cena – návrh 78: Jan Kopecký (Brno), Zuzana Hebronová (Brno), Žofie Raimanová (Praha)
1. odměna – návrh 81: Bc. Michal Krejčík (Hradec Králové), Bc. Tomáš Petermann (Ústí nad Labem), Bc. Michaela Dlouhá (Praha)
2. odměna – návrh 05: Martin Gsandtner (Bratislava), Filip Hodulík (Smolenice), Peter Kuchta (Bratislava)

místo stavby:
Františkánská, Brno, CZ
klient:
Statutární město Brno
fáze projektu:
dokončeno
realizace:
2010
řešené území:
0,4 ha