00841 sokolovna a hřiště kobylnice

< 1 / 8 >

Stavební pozemek, na kterém jsou řešené novostavby sokolovny, tribuny a fotbalových střídaček, se nachází v k. ú. Kobylnice u Brna, na hranici zastavěného území obce. Kobylnice leží 5 km jihovýchodně od města Brna. Nyní stojí na stavebním pozemku objekt sokolovny z 50. let se spoustou různorodých přístaveb, které byly realizovány dle aktuálních potřeb. Nachází se zde fotbalové hřiště s přenosnými střídačkami, skládkem a pár lavičkami. Současný objekt přestal vyhovovat svou prostorovou kapacitou a technickým stavem potřebám obce a tělovýchovné jednoty proto investor rozhodl o jeho demolici a postavení sokolovny nové.

 

Studie řeší návrh nové budovy sokolovny, stavbu tribuny, nových střídaček a skládku na fotbalovém hřišti. Sokolovna je v obci umístěna na stejném místě jako sokolovna původní a sdružuje v sobě všechny její stávající funkce. Objekt navržené sokolovny je kompaktní. V základní hmotě je na první pohled patrný sál, který je doplněn výrazně převýšeným vstupním průčelím. Orientace hlavního vstupu je stejně jako dnes ze severu z přilehlého parčíku, který slouží pro venkovní zábavy a jako zahrádka hospody. Hlavním vstupem se vchází do foyer, na které osově navazuje vstup do sálu / tělocvičny. Na plochu hrací navazuje prostor pro pódium, které je navrženo jako skládané ze systémových dílů. Hlavní prostor sálu je navržen jako betonový skelet z prefabrikovaných sloupů a průvlaků, zastřešených panely, tento typ konstrukce je použitý i u nižších částí. Celý objekt je opláštěný plechem světle a kontrastně tmavě šedé barvy.

 

Při realizaci dojde také k rekonstrukci fotbalového hřiště, zřízení systému zavlažování, osvětlení a novému oplocení. Nová tribuna a střídačky jsou svým měřítkem a charakterem v souladu se současným charakterem území. Objekt tribuny je umístěný na severní straně hřiště tak, aby byl dobře dostupný od sokolovny, je navržen jako ocelová konstrukce, která je zavěšena na betonových sloupech, ty reagují na betonové sloupy vstupního průčelí nově navržené sokolovny. Podlaha tribuny je z ocelového roštu. Na roštu stoji dvě dlouhé lavice celkem s 26 místy pro sedící a s možnosti opřeni stejného počtu lidí. Objekt střídaček je umístěn na jižní straně hřiště a používá stejné materiály a konstrukce jako tribuna. Je rozdělen na část domácích a hostů. V každé časti je 12 míst k sezeni na lavičkách.

místo stavby:
Kobylnice
klient:
TJ Sokol Kobylnice z.s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Lenka Hloušková
fáze projektu:
studie
projekt:
2023
zastavěná plocha:
1 325 m2
obestavěný prostor:
13 350 m3