00861 slatinky – náves

< 1 / 2 >

Obec Slatinky se nachází mezi Olomoucí a Prostějovem. Návrh revitalizace návsi a prostoru u kapličky spočívá zejména v úpravě povrchů a klasifikaci jednotlivých ploch podle jejich účelu. Hlavní, slavnostní prostor je uvažován před kaplí. Význam této plochy bude podtrhnut kamennou dlažbou – žulovými odseky. Před kaplí dnes stojí vzrostlá lípa a je zasazena další, navrhujeme řadu doplnit ještě o dvě lípy za autobusovou zastávku. Stanoviště tříděných odpadů bude přemístěno a nově obloženo červenými cihlami. Do prostoru bude doplněn nezbytný mobiliář. Součástí řešení je i návrh na úpravu břehů potoka.

 

místo stavby:
Slatinky
klient:
Obec Slatinky
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Lucie Lindovská
fáze projektu:
studie
projekt:
2023