00029 severní svah špilberku

< 1 / 3 >

Hrad Špilberk je dominantou města Brna. Nachází se v těsné blízkosti jeho historického jádra, na vrcholu stejnojmenného kopce. Soutěžní návrh řeší nové prostorové uspořádání severní části kopce, v dotyku parku s okružní třídou a přilehlou obytnou čtvrtí. Hlavním tématem je snaha o dotvoření stávajících veřejných prostranství za současného respektování genia loci řešeného území a všech jeho historických vrstev. Základní geometrie návrhu, založená na původních osových průhledech a jejich pohledových ukončeních, je naplněna jednotlivými objekty, které dotvářejí stávající zástavbu do městských bloků, dodefinovávají park a formují nové ulice a nové náměstí. Hlavní nástupní prostor se dvěma schodišti stoupajícími k hradu je akcentován vstupním objektem s dopravním terminálem, na hraně svahu vzniká nová ulice, která má kromě obslužné i důležitou městotvornou funkci.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Brno, CZ
klient:
Statutární město Brno
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Lukáš Fišer, Hana Kynčlová
fáze projektu:
soutěž (2004)
řešené území:
26 ha