00571 rodinný dům žabovřesky 07

< 1 / 2 >

Objekt rodinného domu je situován na pozemku obdélníkového tvaru v k. ú. Žabovřesky. Terén na pozemku se zvedá od jihu k severu. Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt, jenž má přístup z jihovýchodní strany přes vstupní objekt garáže a skladu. Dům je navržen jako válec s vnitřním atriem. Hmota domu se spirálovitě zvedá a obsahuje dvě patra nad sebou. Dům má plochou konstantně se zvedající střechu, z vnější strany je opláštěný konstrukcí z dřevěných fošen. Orientace domu ke světovým stranám zohledňuje účel jednotlivých místností, optimální vazbu domu s exteriérem zahrady. Společenské místnosti jsou orientovány převážně na jihozápad, ložnice jsou orientovány na severozápad a severovýchod. Podsklepení domu se nachází v severovýchodní části domu. Uvnitř atria je navržena terasa z dřevěných palubek a mělká vodní plocha. Terasa plynule navazuje na krytou terasu pod částí 2.NP a pokračuje dále průhledem do zahrady.

místo stavby:
Brno – Žabovřesky
klient:
soukromá osoba
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
studie
projekt:
2017
plocha pozemku:
1 578 m2
zastavěná plocha:
591 m2
obestavěný prostor:
2 459 m3