00309 rodinný dům komín 01

< 1 / 3 >

Na výrazně svažitém pozemku s přístupem z horní strany a exkluzivním výhledem na město byly pro klienta navrženy tři různé varianty nadstandardního domu. 

Varianta A je dům s jednoduchým hmotovým členěním, otevřený jak pásovým oknem z ložnicového patra směrem do ulice, tak prosklenými stěnami do zahrady. Kompaktní cihelná hmota s ustoupeným horním podlažím je narušena pouze dvěma zářezy kryjícími hlavní vstup a část terasy u obytného podlaží. 

Varianta B je reprezentativní soudobá vila. Základní geometrická forma domu je tvořena několika prořezanými a vzájemně posunutými objemy v kombinaci broušeného betonu a omítky. Dům vyplňuje horní část parcely, směrem do ulice je maximálně uzavřen a krytý vstupní předprostor je akcentován výrazným přesahem horního podlaží. Převážná část obytných místností je orientována směrem do zahrady a doplněna krytými, částečně krytými či otevřenými terasami s exkluzivním výhledem na město.

Ve variantě C je dům komponován jako protáhlý kvádr posazený kolmo do svahu. Severní a východní fasáda jsou uzavřené, jižní a západní otevřené do zahrady. Jižní fasáda je ještě ozvláštněna výrazným tvarováním rámů a prolínáním venkovních voidů s terasami. V nejnižším podlaží je v místě s nejlepším výhledem u jižní fasády umístěn bazén. 

místo stavby:
Chochola, Brno-Komín, CZ
klient:
soukromá osoba
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2011
plocha pozemku:
1 053 m2