00353 resort radslav

< 1 / 6 >

Projekt se nachází na jihu poloostrova u chatové osady Radslav – 3,6 km jihozápadně od obce Černá v Pošumaví na levém břehu vodní nádrže Lipno I, v místě zaniklé vesnice Rathschlag. Lokalita je součástí CHKO Šumava, PO Šumava a CHOPAV. Původní zaniklou vesnici připomíná dnes pouze kaple a památná lípa, historická struktura vesnice již není patrná. Pozemek je svažitý k jihu a západu směrem ke břehům vodní nádrže, od níž je oddělen pásem lesa.
Resort je tvořen 37 rodinnými domy pro celoroční bydlení i rekreaci, doplněnými veřejným prostorem (návsí) a sportovními plochami. Samotné domy odpovídají svým charakterem tradičním šumavským stavbám, uplatňujícím zásady použití přírodních materiálů (dřevo, kámen, bílá hladká omítka). Respektují hmotové uspořádání jak objektů, tak i urbanistické koncepce původního sídla. Objekty jsou jednopodlažní s podkrovím, v místech výrazně svažitého terénu s možným využitím suterénu.

místo stavby:
Radslav – Černá v Pošumaví, CZ
klient:
LANDIFER
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
od 2012
řešené území:
19,8 ha
zastavěná plocha:
13 305 m2