00690 rekonstrukce nádraží, bílovice nad svitavou

< 1 / 3 >

Nádražní budova je situována na pozemku o velkosti 742 m2, v k.u. Bílovice nad Svitavou . Solitérní objekt nádraží je umístěn na konci ulice Komenského. Objekt svou funkcí, velikostí a architektonickým ztvárnění vytváří výraznou dominantu v okolní zástavbě. Nádražní budovu lze členit na objekt výpravní budovy a přístřešek cestující. Výpravní budova má 2 nadzemní podlaží s výrazně převýšenou hmotou věže. Přístřešek je otevřený směrem ke kolejišti, tvořený dřevěnou konstrukcí střechy částečně opřenou o zděnou část stavby. Obě části jsou konstrukčně spojeny.

Rekonstrukce nádražní budovy vychází ze současného hmotového a dispozičního řešení a z požadavku na opravu poškozených prvků konstrukcí a povrchů, zatraktivnění vzhledu budovy a zabránění dalšímu poškozování konstrukcí stavby vlivem stávajících poruch.

místo stavby:
Bílovice nad Svitavou
klient:
SŽDC
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
realizace:
2019
plocha pozemku:
742 m2