00110 rekonstrukce kostela nanebevzetí panny marie v mařaticích

< 1 / 13 >

Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích, pozdně renesanční památky s barokními formami, byla zaměřena na celkovou památkovou obnovu stavebního díla včetně úpravy a doplnění interiéru. Na počátku prací, v roce 2007, se objekt nacházel ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a obdobně nevyhovující byl i stav interiéru kostela. Vzhledem k finančním možnostem investora a časově náročným technologickým postupům trvaly práce na opravě kostela dlouhých pět let a byly rozděleny do tří etap. V rámci obnovy byly provedeny veškeré stavební úpravy od statického zajištění objektu a opatření proti vlhkosti přes kompletní výměnu instalací, oprav omítek, podlah a střešní krytiny až po osazení prvků restaurovaného i nového mobiliáře a umístění výtvarných děl. Pověstnou třešničkou na dortu se stala instalace původního barokního oltáře, jehož sochařskou výzdobu se podařilo v průběhu stavebních prací objevit na půdě místní fary a následně zrekonstruovat na základě jediné černobílé fotografie z roku 1939.

Obnovený kostel získal titul Stavba roku 2013, který uděluje Město Uherské Hradiště. Ve Zlínském kraji se v soutěži Památka roku 2013 umístil na prvním místě.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Uherské Hradiště-Mařatice, CZ
klient:
město Uherské Hradiště
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Tesárek (AD)
spolupráce:
restaurátorské práce – Veronika Medková (oltář), Tomáš Martinák (kamenné prvky), Jindřich Martinák (litinový kříž před kostelem), Libor Urbánek / Tabernákl, s. r. o. (dřevěné prvky); Miluše Pospíšilová (sanace zdiva); Nelly Komendová a Anna Grossová (SHP
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2007–2008
realizace:
2008, 2012–2013
podlažní plocha:
197 m2
foto:
Radek Brunecký