00519 regulační plán kaskáda

< 1 / 2 >

Řešené území se nachází na jižním okraji správního území města Kuřimi, kde navazuje na zázemí golfového areálu Kaskáda. Regulační plán vytváří podmínky pro vznik rezidenční zástavby, přičemž definuje zejména podmínky prostorového uspořádání staveb. Koncepce předpokládá výstavbu nízkopodlažních solitérních staveb s vysokou kvalitou zeleně.

místo stavby:
Kaskáda, Kuřim, CZ
klient:
Kaskáda Home
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jaroslava Soukupová, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
regulační plán
projekt:
2015–2016
řešené území:
7,78 ha