00416 regenerace panelového sídliště šumperk-sever

< 1 / 5 >

Sídliště Šumperk-sever se nachází v severní části města Šumperka v těsné blízkosti historického centra, územně spadá do katastrálních území Šumperk a Dolní Temenice. Jeho stávající podoba odpovídá době vzniku koncem 70. let 20. století. Účelem urbanistické studie je podrobné prověření možností víceúčelového využití území a komplexní navržení a posouzení možných řešení vybraných problémů v daném území.

klient:
město Šumperk
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jana Šímová, Katarína Vankušová
fáze projektu:
studie
projekt:
2018
řešené území:
20 ha