00399 radnice a knihovna kardašova řečice

< 1 / 6 >

Koncepci návrhu přestavby a přístavby klasicistní radnice lze shrnout do několika hesel: zachovat co nejvíce starého, zpřehlednit a doplnit do fungujícího celku, staré je staré a nové je nové. Objekt radnice koresponduje s prostorem náměstí i s měřítkem okolních domů, proto byla zvolena minimální intervence. 

Vzhledem ke stavební struktuře jsou přízemí a patro věnovány kancelářím městského úřadu, klubovým či komerčním prostorům a víceúčelovému sálu. Podkroví je nově vyhrazeno pro bohatě prosvětlenou knihovnu s prosklenou celou severní stranou střešní roviny. Hlavní vstup zůstává z náměstí, doplněn je nový bezbariérový vstup přes malý dlážděný dvorek k nové betonové přístavbě schodiště a výtahu.

místo stavby:
nám. J. Hrubého, Kardašova Řečice, CZ
klient:
město Kardašova Řečice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Josef Hajný, Tomáš Pavlíček, Jan Weiss
fáze projektu:
soutěž (2013)
podlažní plocha:
738 m2