00744 přístavba wellness kuřim

< 1 / 6 >

Řešené území se nachází v severní části města Kuřim. Stavební pozemek je situován v centrální části rozsáhlého sportovního areálu a je vymezený z jihovýchodu objektem wellness s venkovním koupalištěm, ze severozápadu atletickým oválem a ze severovýchodu plánovaným hotelem.

Navrhovaný objekt tvoří spojovací můstek mezi hotelem a wellness. Prostorové řešení a umístění přístavby je určeno do značné míry okolními objekty. Hlavní hmota je umístěna do terénního valu atletického stadionu a plynule navazuje na hmotu podnože hotelu. Hmota je organicky tvarována a postupně se směrem od hotelu zužuje a snižuje, až nakonec splývá s valem. Fasáda směrem ke koupališti je odhmotněná a transparentní. Celková kompozice přístavby saunového světa je doplněna jednoduchým dřevěným hranolem venkovní sauny ve vazbě na biotop, umístěný v jihovýchodním rohu zahrady. Součástí projektu jsou také úpravy (zastřešení) zásobovacího dvora restaurace a severozápadního průčelí wellness včetně přilehlého veřejného prostranství.

místo stavby:
Kuřim
klient:
Město Kuřim
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
studie
projekt:
2020
plocha pozemku:
1 862 m2
zastavěná plocha:
814 m2
obestavěný prostor:
4 280 m3