00639 předpolí zámku třešť

< 1 / 5 >

Zámecký areál v Třešti se nachází u hlavní komunikace spojující Třešť s Jihlavou. Celé řešené území je součástí městské památkové zóny a objekt zámku se zámeckým parkem jsou nemovitou kulturní památkou. Předmětem studie je řešení prostoru v bezprostřední blízkosti zámku zahrnující rekonstrukci stávajících budov, dostavbu nového objektu s možností umístění ubytování, restaurace nebo wellness, rozšíření parkoviště, vybudování stání pro autobusy, dětského hřiště a úprava parku před zámeckým hotelem. Realizace záměru bude probíhat v několika etapách.

místo stavby:
Třešť, CZ
klient:
Akademie věd ČR
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
řešené území:
2,5 ha