00639 předpolí zámku třešť

< 1 / 5 >
místo stavby:
Třešť, CZ
klient:
Akademie věd ČR
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
řešené území:
2,5 ha