00171 polyfunkční sportovní centrum kohoutovice

< 1 / 4 >

Kohoutovice se nacházejí v západní části města Brna. Kdysi malebná vesnička v lesích je dnes charakteristická sídlištní zástavbou druhé poloviny 20. století. Jistá výjimečnost je dána atraktivním umístěním na kopci s výhledem na město a blízkostí rekreačních oblastí.

Novostavba polyfunkčního sportovního centra je navržena jako kompaktní hmota čtyřúhelníkového půdorysu, jejíž obrys určila nepravidelná stavební parcela. Je zde umístěno sportcentrum, ubytovací zařízení, restaurace, administrativa, wellness a podzemní garáže. Dům má celkem čtyři nadzemní podlaží. Podzemní podlaží kaskádovitě uskakují podle svažitého terénu, objekt má proto od jednoho do tří podzemních podlaží. Jižní roh kompaktní hmoty domu je na úrovni 3.NP vyříznut a vytváří tak velkorysou venkovní terasu s výhledem na Brno.

místo stavby:
Brno-Kohoutovice
klient:
V – Honey s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Josef hajný, Jan Weiss
projekt:
2012