00645 polyfunkční dům prcek

< 1 / 3 >

Bytový dům Prcek je navržen jako třípodlažní nepodsklepená stavba s plochou střechou. V přízemí se nachází společné prostory krytého parkoviště s kolárnou, sklepními kójemi a technickým zázemím bytového domu. V parteru se nacházejí také komerční prostory, které jsou přístupné z exteriéru, z jihozápadní části pozemku. Ze společného přízemního podlaží vystupují dva objemy bytového domu,
které jsou vzájemně propojeny komunikační částí podél severozápadní strany objektu. Navržený objekt tvoří ve druhém

a třetím podlaží půdorysný tvar protaženého písmene „C“ Tento výsledný tvar objektu vymezuje ve druhém a třetím podlaží ze tří stran uzavřený vnitroblok, do kterého jsou orientovány obytné místnosti některých z bytů. Střecha jednopodlažního objektu garáže je využívána jako terasa a soukromý venkovní prostor některých bytů ve druhém podlaží. Každý z bytů má také k dispozici krytou lodžii nebo terasu.

Jihozápadní fasády objektu jsou horizontálně členěny zábradlím lodžií, které je navrženo ve stejném charakteru a materiálu jako krytí krytých pavlačí na severovýchodních fasádách domu. Horizontální členění je tvořeno dělícími venkovními příčkami oddělující
jednotlivé lodžie a terasy.

místo stavby:
Vyškov, Na Hraničkách
klient:
TRASKO, a.s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Martin Jetelina
projekt:
2018
zastavěná plocha:
2 110 m2