00724 polyfunkční dům ponávka / bratislavská

< 1 / 5 >

Velký dům na malé parcele se vstupním nádvořím. Na parcele původně zastavěné třemi budovami z 19. století, která se nachází severovýchodně od centra Brna za okružní třídou, je navržen trojkřídlý polyfunkční dům na půdoryse písmene U. Jednotlivé části mají rozdílnou výšku, která postupně graduje od východu na západ až k osmipodlažní hmotě akcentující nároží ulic Ponávky a Bratislavské, a vymezují malou piazzetu otevřenou do ulice, ze které je vstup do hlavního foyer s recepcí a komerčního parteru.

Dům je řešen univerzálně, aby v něm mohly být byty či privátní ordinace lékařů ze sousední nemocnice. Vnitřní dispozice vychází z jeho orientace a zohledňuje nutnost jižního „slepého“ štítu. Největší jednotky jsou situovány na nárožích a ve vyšších podlažích tak, aby bylo zajištěno maximální prosvětlení. Hmota objektu je pravidelně členěna čtvercovými okny, na nárožích doplněna lodžiemi a na východní fasádě šachovnicovitě umístěnými balkony. Fasáda je jednoduchá, světle omítnutá, první tři podlaží jsou opatřena keramickým obkladem, který vytváří „vysoký řád“ a dodává tak domu klasickou „městskost“ a přirozenou velkorysost. Vysoký řád zároveň odkazuje na tvarosloví domu na protějším nároží, který vlastní stejná investorka a který je dědictvím po jejích předcích.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Bratislavská-Ponávka, Brno, CZ
klient:
soukromá osoba
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek, Štěpán Vašut
spolupráce:
Radek Brunecký (vizualizace)
fáze projektu:
studie
projekt:
od 2020
plocha pozemku:
952 m2
zastavěná plocha:
650 m2
podlažní plocha:
3 818 m2